Podjela CD-ova i DVD-ova sa hadža 1439. h. / 2018. godine

mekka harem 2

Ured za hadž i umru je u skladu sa planom organizacije hadža u 2018. godini i obećanja hadžijama pripremio CD-ove i DVD-ove za sve hadžije koji su protekloj godini obavili hadž.

Sve hadžije pomenute materijale mogu preuzeti u sjedištu svoga muftijstva u radnom vremenu.

Vodiči grupa će obavijestiti hadžije iz svoje grupe o gore navedenom.

CD-ovi i DVD-ovi se dijele besplatno.

URED ZA HADŽ I UMRU

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više