VIDEO: Pripreme za odlazak prvih grupa

Potvrđeno je vrijeme polijetanja prvog redovnog aviona sa bh. hadžijama iz Džede.

Sa međunarodnog aerodroma Kralj Abdulaziz u srijedu polazi u 11:55 a u Sarajevu se očekuje u 17 sati i 20 minuta.

Hadžije će obaviti završni obred hadža, posljednji tavaf, nakon kojeg više neće posjećivati Harem Kabe.

Stanje hadžija je dobro, bez većih zdravstvenih problema,

Današnji izvještaj je saopštio koordinator vodiča Izet Čamdžić.

 

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više