IZ ne preuzima odgovornost za organizaciju bedeluka u Saudijskoj Arabiji

Određeni vjernici iz BiH nastoje platiti studentima i drugim osobama u Saudijskoj Arabiji da za njihove članove porodica i druge osobe budu bedeli. S tim u vezi Ured za hadž i umru BiH je u više navrata koristio priliku da buduće hadžije obavijesti kako Ured, a time i kompletna Islamska zajednica u BiH, ne uzima na sebe bilo kakvu obavezu organizacije bedeluka u Saudijskoj Arabiji. Ured preporučuje vjernicima da nađu bedela u BiH te da ga preko Ureda šalju na izvršavanje ove dužnosti kao bh. građanina i putnika. Također, shodno dosadašnjem iskustvu, institucija bedeluka se svake godine sve više degradira cjenkanjem i traženjm najeftinijeg bedela među osobama koje se nađu u vrijeme hadža u Mekki.

Oni koji, ipak, odluče angažirati bedela u Saudijskoj Arabiji Ured će im staviti na raspolaganje vodiče, ako to okolnosti dozvole, da ih upute ka određenim osobama za ovaj angažman, ali vodičima je zabranjeno na bilo koji način učestvovati u ugovaranju cijena te praćenju samog angažmana. 

Također, Ured je skrenuo pažnju hadžijama da kupovinu obavljaju van hotelskih soba radi sigurnosti i mira ostalih putnika. 

Raspored letova
Raspored letova
Raspored letova

Raspored letova

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više