• Umra
  • Posted

Mu`temiri obavili umru

Na Mikatu Zul-Hulejfa mu`temiri su jutros klanjaju dva rekata ihramskog namaza i zanijjetili Umru. Nakon dolaska u Mekku u večernjim satima i smještaja u hotele, zaputili su se ka Haremu Kabe na obavljanje zajedničke Umre (Tavaf i Sa'j).

  • 0000

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više