Obavijest o vakcinama protiv meningokoka

vakcina

Ured za hadž i umru potvrđuje da trenutno na zalihi ima određeni broj vakcina protiv Meningococa, samo u Plavoj poliklinici u Sarajevu, Trg nezavisnosti 28, Alipašino polje C Faza, Sarajevo, tel.:033 463 888.

Uprava Plave poliklinike nakon isteka pomenutih zaliha ima mogućnost obezbjeđivanja nove količine pomenute vakcine početkom juna 2019. godine i ista će biti na raspolaganju kandidatima na hadž u Plavoj poliklinici u Sarajevu i Tuzli.

Takodje imamo informacije da će pomenuta vakcina početkom juna biti na raspolaganju i u Kantonalnim zavodima za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više