Dokumentacija potrebna za prijavu za odlazak na hadž 2019.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

- uplatnica;

- sve hadžije moraju posjedovati bh. pasoš;

- važeći pasoš, sa rokom važenja najmanje do 01.02.2020. godine;

- u pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice;

- žuti karton koji ne smije biti stariji od 3 godine (ACW135Y) ili 5 godina (NIMENRIX 0,5ml);    

- 3 fotografije 3,5 x 4,5 kao za pasoš (glava mora zauzimati dvije trećine fotografije, pozadina   fotografija mora biti bijele boje);

- 2 fotokopije pasoša u boji (stranica na kojoj se nalazi slika);

- za žene, koje su mlađe od 45 god. obavezan je mahrem (otac, brat, muž, amidža, daidža, svekar, sin ili djed), u prijavi dostaviti original vjenčani ili rodni list, preveden na arapski jezik i ovjerene od strane sudskog tumača.

- formular za vizu za odlazak na hadž možete preuzeti klikom ovdje. Primjer popunjenog formulara za vizu možete preuzeti ovdje.

- formular sa podacima potrebnim za dobijanje vize možete preuzeti klikom ovdje.

Način popunjavanja aplikacijskog formulara za odlazak na hadž:

 - formular popuniti čitko latiničnim štampanim slovima. Formular možete preuzeti klikom ovdje. Formular za supružnike možete preuzeti klikom ovdje.

 - sliku zalijepiti u prostor predviđen za nju tako da niti jedan dio slike ne pređe na crno polje;

 - potpis hadžije ne smije preći na crno polje;

 - stručna sprema treba biti jedna od slijedećih: NKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS

 - ako hadžija putuje kao bedel potrebno je u odgovarajuće polje zaokružiti DA, te navesti ime osobe za koju obavlja hadž;

 - hadžija sam odgovara za ispravnost podataka;

 - potrebno je navesti validne brojeve telefona;

 - Muftijstvo potpisom odgovorne osobe i svojim pečatom garantuje za ispravnost popunjavanja formulara, kao i kompletnost dokumentacije;

 - sva polja na formularu moraju biti popunjena osim polja "Želi da putuje sa";

 - polje "Želi da putuje sa" može sadržavati SAMO JEDNO ime i prezime;

 - u slučaju potrebe za ličnim pratiocem uz navođenje njegovog imena i prezimena, obavezan je i potpis osobe koja je pratilac;

 - pozadina formulara sa izjavom hadžije obavezno mora biti potpisana kao i prednja strana, a u protivnom formular i prijava će se smatrati nepotpunim i nevažećim.

Kontakt informacije:

Sarajevo:  

Adresa: Ferhadija 2/1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel:  +387 33 220 335 Fax: +387 33 223 150

email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tuzla:

Adresa: Turalibegova 39, Tuzla

Kontakt broj: 035 250 447;  fax: 035 258 423

Email:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zenica:

Adresa: Ul. Muhameda Seida Serdarevića 10, 72000 Zenica, BiH

Telefon: +387(0)32/242-012 Fax: +387(0)32/242-014

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bihać:

Adresa: Ul. Bihaćkih branilaca, broj 11, 77000 Bihać

Telefon: +387/ 37/314-028 Fax: +387/ 37/ 314-027

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Travnik:

Adresa: Vezirska 2, 72270 Travnik, BiH

Telefon: +387(0)30 518 359 Fax: +387(0)30 518 116

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mostar:

Adresa: Trg Musala br. 1, 88000 Mostar, BiH

Telefon/fax: +387(0)36/551-089, +387(0)36/551-177

Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Banjaluka:

Adresa: Mirka Kovačevića br. 23. 78 000 Banja Luka

Tel./fax:  051/491-240 fax 051/461-782

Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vojni muftiluk:

Adresa: Ul. Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387(0)33/285-590 Fax: +387(0)33/286-691

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Goražde:

Adresa: Trg branilaca bb, 73 000 Goražde

Telefon/Fax:  +387 38 224 114

e-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured za hadž i umru:

Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel:  +387 33 668 651

email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više