• Teme
  • Posted

Hadž kroz prizmu istinskih vjernika

Sin Abdullaha b. Omera je rekao halifi Hišamu: "Ja nisam molio za dunjaluk Onoga Koji ga posjeduje, pa kako da molim od onoga koji ga ne posjeduje?!"

Hadž je oduvijek bio prilika koju su muslimani iz generacije u generaciju koristili kako bi se, pored ibadetskoga okrepljenja, susreli sa učenjacima svoga vremena, razmijenili mišljenje, uzeli pouku... Poznato je da su neki prenosioci hadisa hadž koristili kako bi izravno preuzeli hadis od nekoga od koga im je predaja došla preko posrednika. Tako je poznati prenosilac iz generacije tabi'ina Šu'be otišao na hadž kako bi se susreo sa Sa'dom b.Ibrahimom i pitao za jedan hadis o vrijednosti abdesta, ali ga nije našao, pa je upitao Malika b. Enesa za njega. Odgovorio mu je da te godine nije došao na hadž, pa je Šu'be nakon obavljenog hadža otišao u Medinu, susreo se sa Sa'dom b. Ibrahimom i upitao ga za hadis.

U narednim recima predočit ćemo nekoliko anegdota vezanih za hadž koje ujedno mogu biti svojevrstan savjet svakome ko naumi obaviti petu islamsku dužnost.  

Teškoća putovanja

Kada hadžija osjeti zamor od dugog putovanja, trebao bi se prisjetiti da je on obuhvaćen značenjem kur'anskoga ajeta u kojem Uzvišeni Allah veli: "i oglasi ljudima hadždž!" – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih." Ovo je Allah, dž.š., naredio Ibrahim, a.s., i hadžija će, prisjećajući se ovoga ajeta, osjećati ponos što je i on jedan od nekoliko miliona osoba koji se na taj poziv odazvao. 

Spominje se da je neki derviš jedne godine krenuo na hadž, pa mu se od puta izlizala i pohabala obuća. Usljed žestine pustinjskog pijeska noge su mu bile kao spržene. Nastavio je put negodujući zbog nesreće koja ga je pogodila i zbog toga što nije imao novca da sebi obezbijedi jahaću životinju. Kada je stigao u Mekku, na jednom od ulaza je vidio čovjeka bez nogu, kako od ljudi traži da mu šta udijele. Nakon toga je zaplakao i zatražio oprost od Gospodara.

Boravak pored Ka'be

Ushićenje hadžije kada se nalazi pored Časne Kabe, bilo da tavafi, obavlja namaz, uči Kur'an, ili samo sjedi i gleda u nju, riječima je neopisivo. Između ostaloga, to je i zbog smirenosti koju ona pruža i oslobađanju od ovosvjetskih problema. UZvišeni je objavio: "U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan."

Te momente ushićenja treba iskoristiti ispunivši ih dovom koja će, zbog specifičnosti mjesta i situacije, ako Bog da, biti uslišana. Recimo, sin Abdullaha b. Omera je to savršeno znao. Naime, halifa Hišam ibn Abdul-Melik je obavljao hadždž u doba svog hilafeta, pa je ušao u K'abu i u njoj zatekao Salima ibn Abdillaha, sina Abdullaha ibn Omera, r.a. Hišam mu reče: "Zatraži nešto od mene!" Salim na to uzvrati: "Zaista se ja stidim Allaha da u Njegovoj kući tražim nešto od nekoga drugog."

Kada je Salim izašao iz K'abe, Hišam izađe za njim i reče mu: "Eto, sada si izašao iz Allahove kuće, pa sad možeš nešto zatražiti od mene." Salim reče: "Da li da tražim nešto od ovosvjetskih ili onosvjetskih potreba?" Hišam odgovori: "Od ovosvjetskih potreba." Salim na to uzvrati: "Ja nisam molio za dunjaluk Onoga Koji ga posjeduje, pa kako da molim od onoga koji ga ne posjeduje?!"

Sa'j između Saffe i Merve

Sa'j (obilazak izmedju dva brežuljka - Safe i Merve), je vadžib hadža. Simbolika ovoga dijela hadža je podsjećanje na Hadžeru, njenu žrtvu i plodove te žrtve. U ovome se krije islamski odnos prema životu, jer islam nije vjera letargije, čuda, beznađa i sl., već je on vjera koja čovjeku daje nadu i podstiče ga na trud. Tako je i Hadžera sedam puta trčala od Safe do Merve, moleći Allaha da njoj i njenom tek rođenom sinu podari vodu, pa je Allah nagradio njen trud vrelom Zemzem, koje i do danas neprekidno teče.

Sa'j uči hadžiju: trudi se da postigneš zadati cilj u životu, ali ne ponižavaj druge kada ti nešto ostvariš. Prenosi se da je neki čovjek obilazio između Safe i Merve na konju (prije nego što je to mjesto ušlo u sastav Mesdžidu-l-Harama), a pred njim su išli njegov rob i dva mladića koja su ga posluživala. Oni su mu, idući ispred njega i udarajući ljude, krčili prolaz. To je prouzrokovalo srdžbu svijeta pa su iskolačenih očiju zurili u njega, a on je bio izuzetno visok i upadljivo krupnih očiju.

Nakon nekoliko godina jedan hadžija koji je sa njim obavio hadž, vidio ga je kako od ljudi traži pomoć (prosi) na jednom bagdadskom mostu, pa ga upita: "Zar ti nisi onaj koji je te i te godine bio na hadžu, onaj pred kim su išli robovi i krčili mu put, udarajući ljude da se sklone?" Odgovorio je: "Jesam." Ovaj ponovo upita: "Pa šta te dovede do ovoga što vidim?" On odgovori: "Oholio sam se na mjestu na kojem se uglednici i velikani skrušeno ponašaju i ispoljavaju poniznost, pa me Allah ponizio na mjestu na kojem se poniženi uzdižu."

Arefat

Poznato je da bez boravka na Arefatu nema hadža. Također, poznato je da Poslanik, s.a.v.s., : "Ni u jednom danu Allah dž.š., ne udalji više robova od vatre kao u Danu Arefata."

Te Poslanikove, s.a.v.s., poruke bi svaki hadžija morao imati na umu. Ibnul-Mubarek nam, u tom kontekstu, pripovijeda: "Došao sam kod Sufjana es-Sevrija, r.a., dok se on nalazio u predakšamsko doba na Arefatu. Zatekao sam ga kako sjedi na koljenima, a oči mu ispunjene suzama, pa sam ga upitao: 'Ko je najgori pojedinac u ovoj skupini?' Odgovorio mi je: 'To je onaj koji misli da mu Allah neće oprostiti (tj. koji se tog dana ne nada Allahovom oprostu).'"

 

Piše: Salih Indžić

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više