Plan edukacije hadžija za hadž 2018. godine

edukacija hadzija 1

-  Sarajevsko muftijstvo: U Sarajevu u Istiklal džamiji, dana 16. juli 2018. godine (ponedeljak) poslije ikindije namaza.

-  Travničko muftijstvo: U Travniku, džamija “Kalibunar”, dana 17. jula 2018. godine (utorak) iza ikindije namaza.

-  Banjalučko muftijstvo: U prostorijama koje muftijstvo odredi, dana 18. jula 2018. godine (srijeda) u 1100 sati.

-  Bihaćko muftijstvo: U Bihaću u prostorijama koje odredi muftijstvo, dana 18. jula 2018. godine (srijeda) iza ikindije namaza.

-  Zeničko muftijstvo: U Ensar džamiji, dana 19. jula 2018. godine (četvrtak) iza ikindije namaza.

-  Goraždansko muftijstvo: U Goraždu u prostorijama muftijstva, dana 20. jula 2018. godine (petak) iza ikindije namaza.

-  Tuzlansko muftijstvo: U Tuzli u džamiji Princa Abdullaha, dana 23. jula 2018. godine (ponedeljak) iza ikindije namaza.

-  Mostarsko muftijstvo: U džamiji Bosanski mudžahidi - Sjeverni logor, dana 25. jula 2018. godine (srijeda) iza ikindije namaza.

-  Ured vojnog muftije: U kasarni Rajlovac dana 02. august 2016. godine (četvrtak) u 1100 sati.

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više