Informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu za odlazak na hadž

pasosi

Zbog velikog broj upita pristiglih na našu adresu vezano za dokumentaciju koja je potrebna za prijavu za odlazak na hadž, obavještavamo sve zainteresirane da potrebne informacije mogu dobiti kod nadležnog muftijstva odnosno medžlisa Islamske zajednice.

Kontakt brojevi za muftijstava u BiH su:

- Banjalučko muftijstvo  +387/ 51/ 491-240

- Bihaćko muftijstvo +387/ 37/ 314-028

- Goraždansko muftijstvo  +387 /38 /224-114

- Mostarsko muftijstvo  +387 /36 /551-089

- Sarajevsko muftijstvo   +387 /33 /220-335

- Travničko muftijstvo  +387 /30 /518-359

- Tuzlansko muftijstvo  +387 /35 /250-447

- Vojno muftijstvo   +387 /33/ 285-590

- Zeničko muftijstvo  +387 /32 /242-012

Kada je riječ o neophodnim vakcinama protiv meningokoka, iste se mogu primiti u Sarajevu u Plavoj poliklinici koja se nalazi na adresi Trg nezavisnosti 28, Alipašino Polje (kontakt broj +387 33 463 888)  te u Tuzli također u Plavoj poliklinici koja se nalazi na adresi Treće Tuzlanske brigade 7 (kontakt broj +387 35 393 111).

Kada je riječ o vakcinaciji hadžija sa područja Krajine, u dogovoru sa muftijstvima biće organizovana zajednička vakcinacija o čemu će buduće hadžije ako Bog da biti pravovremeno obaviještene putem nadležnih muftijstava.

Cijena vakcina iznosi 120 KM po osobi i vrijedit će narednih pet godina obzirom da se radi o novoj vrsti ove vakcine.

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više