Boravak na Muzdelifi

Nakon boravka na Arefatu hadžije su se uputile na Muzdelifu gdje su klanjali akšam i jaciju te skupili kamenčiće koje će koristiti na Mini prilikom njihovog bacanja na džemreta. Sve hadžije su dobro, a za nekoliko starijih i bolesnih osoba Ured za hadž je obezbijedio kolica kako ne bi morali pješačiti. Na Minu će hadžije krenuti prije sabaha da bi prvo bacanje kamenčića mogli obaviti u jutarnjim satima te djelomično se osloboditi ihraama. U preostalim danima Bajrama hadžije će obaviti tavaf i preostala bacanja.

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više