• Umra
  • Posted

Mu'temiri slobodno vrijeme provode u haremu Kabe

Mu`temiri slobodno vrijeme tokom boravka u Mekki nakon obavljene umre vrijeme koriste za individualne ibadete i posjete Kabi. Također, jučer su imali i priliku da džumu-namaz klanjaju u Haremu.

Raspored letova
Raspored letova
Raspored letova

Raspored letova

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više