• Umra
  • Posted

Mu`temiri obavili umru

Sinoć oko ponoći mu`temiri su stigli u Mekku i zaputili se ka Haremu Kabe kako bi obavili umranske obrede.

Program umre u maju
Program umre u maju
Program umre u maju

Program umre u maju

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više