• Umra
  • Posted

Mu`temiri na mikatu Zulhulejfa zanijjetili umru i krenuli ka Mekki

Mu'temiri koji u svetim mjestima borave od 28. decembra do 10. januara danas su u 15.00 na Mikatu Zulhulejfa zanijetili umru i hairli krenuli put Meke.

Radost na njihovim licima možete vidjeti kroz fotogaleriju:

  • 0101

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više