Konkursi za vodiče, ljekarsko osoblje i šerijatske konsultante za žene

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman u vodičku službu u organizaciji hadža 1438.H./2017. godine

Po Pravilniku o vodičkoj službi kandidat treba dostaviti slijedeće:

-          biografiju;

-          potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa - kopija diplome);

-          potvrdu ili izjavu da se služi arapskim ili engleskim jezikom;

-          izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao vodič;

-          saglasnost i preporuku od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-          Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad. Pri odabiru će se voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

-          Aplikacije kandidata za vodičku ekipu koji nisu ranije obavili hadž, neće se uzeti u razmatranje.

-          Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u vodičku ekipu.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS VODIČA NA HADŽU 2017. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


 

K o n k u r s

za angažman zdravstvenih radnika u organizaciji hadža 1438.H./2017. godine

Po Pravilniku o angažmanu zdravstvenih radnika, kandidat treba dostaviti slijedeće:

-          biografiju;

-          potvrdu da ima visoku (VSS, doktori medicine) ili srednju stručnu spremu (SSS, medicinski tehničari);

-          potvrdu o položenom stručnom ispitu, tj. da je samostalno odgovoran za svoj medicinski posao;

-          izjavu da poznaje medicinsku strategiju tretiranja kako individua tako i grupa;

-          izjava da je sposoban da pruža medicinsku pomoć grupama u pokretu;

-          izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao zdravstveni radnik (za one koji su obavili hadž);

-          saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-          Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad.

-          Doktorice i medicinske sestre mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane u ljekarsku ekipu dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

-          Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u ljekarsku ekipu.

-          Aplikacija penzionisanih zdravstvenih radnika i onih koji nisu u stalnom radnom odnosu se neće razmatrati.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA HADŽU 2017. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


 

K o n k u r s

za angažman šerijatskih konsultanata za žene u organizaciji hadža 1438.H./2017. godine

Po Pravilniku o šerijatskim konsultantima za žene, kandidatkinja treba dostaviti slijedeće:

- biografiju;

-              potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa - kopija diplome);

-              izjavu da je obavila hadž, koje godine i je li bila angažirana kao šerijatski konsultant za žene (za one koje su obavile hadž);

-              saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidatkinja u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-              Prilikom izbora kandidatkinja prednost će se dati onima koje su: komunikativnije, koje posjeduju organizacijske sposobnosti i koje su spremne na timski rad.

-              Osobe mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane za angažman šerijatskog konsultanta za žene dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

-              Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidatkinja ne bude odabrana za angažman šerijatskog konsultanta za žene.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ŠERIJATSKOG KONSULTANTA ZA ŽENE NA HADŽU 2017. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Program umre u maju
Program umre u maju
Program umre u maju

Program umre u maju

Detaljan pregled programa putovanja na umru u mjesecu maju

Pročitaj više
FOTO
FOTO
FOTO

FOTO

Fotogalerije - hadž 2017

Pročitaj više
VIDEO
VIDEO
VIDEO

VIDEO

Video prilozi - hadž 2017

Pročitaj više
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više