• Teme
  • Posted

Stvari koje možda niste znali o Kabi: Nekada se tavaf mogao obaviti plivajući

Sve donedavno, Kaba je otvarana dva puta sedmično da u nju može ući svako onaj ko hoće da tamo obavi namaz ili da uputi dovu. Zbog značajnog povećanja broja posjetilaca, Kaba se danas u prosjeku za javnost otvara samo dva puta kada u nju mogu ući samo posebne zvanice i uglednici iz muslimanskog svijeta.

Nekada se tavaf mogao obaviti plivajući

Kaba je kao i Meka smještena na mjestu gdje se sastajalo nekoliko suhih riječnih korita kojim su se u kišnom periodu slivale bujice (medžra es-sujul). Takve poplave su znale oštetiti temelje Kabe i često onemogućiti normalno obaljanje tavafa i namaza i po nekoliko dana.

Iz tog perioda datira na društvenim mrežama prisutna slika hadžija koje tavaf obavljaju plivajući oko Kabe. Tokom velikih proširenja koja je naložio saudijski kralj Fahd bin Abdulaziz komlikovan sistem podvodnih kanala je osigurao da se slične poplave više ne dešavaju u samoj džamiji Harema. 

Piše: Muhamed Jusić

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više