• Teme
  • Posted

Ključevi Kabe su od vremena Poslanika, a.s., u rukama iste porodice

Kada su muslimani oslobodili Meku ključevi Ka`be su već generacijama bili u porodici kojoj je pripadao Osman bin Talha. Poslanik, a.s, je od njega uzeo ključeve kako bi ušao u Ka`bu i porušio idole koji su tamo bili. Nakon toga je ključeve vratio Osmanu bin Talhi rekavši da oni trebaju ostati u toj porodici do Sudnjeg dana. Poslanik, a.s, je ovako postupio iako su neki od njemu najbližih ashaba tražili da njima ukaže počast čuvanja ključa a ne Osmanu bin Talhi koji je tada bio nevjernik. Uz ovo Poslanik, a.s, je proučio riječi Uzvišenog: "Allah vam naređuje da povjerljive stvari dajete onima kojima pripadaju...". Nakon što se uvjerio u Poslanikovu, a.s.,  pravičnost Osman bin Talha je primio islam.

Kada je na Ahiret preselio Osman, ključ je naslijedio njegov amidžić Šejbe, a nakon njega njegovi sinovi. Ova porodica će kasnije postati poznata po imenu Eš-Šejbijun. Ključ (dug 40 cm) se i danas nalazi u posjedu ove porodice, a čuva se u posebno sašivenoj svilenoj torbi koja je izvezena zlatnim nitima. Ni danas niko ne ulazi u Kabu dok im potomci Benu eš-Šejbe ne otvore vrata.

Piše: Muhamed Jusić

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više